NOT Białystok Innowacyjna Gospodarka PARP RPOWP NOT Białystok Innowacyjna Gospodarka PARP RPOWP

 
Audyt Technologiczny
Wsparcie Transferu Technologii
 
Aktualne informacje dotyczące realizowanego przez nas projektu...
Skontaktuj się z nami. Zapewnimy, że Twoja wiadomość dotrze do własciwego odbiorcy...

Projekt systemowy PARP „Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki KSI” UDA-KSI-POIG.05.02.00-00-002/08-14

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość
Audyt Technologiczny - Rada FSNT NOT w Białymstoku 2010 © Wszystkie prawa zastrzeżone.
Nasze usługi | Aktualności | Kontakt
audyt-technologiczny, audyt technologiczny, wsparcie transferu technologii, transfer technologii,